Home
BRF Stockholmsblick

Parkering

Föreningen förfogar över 18 st parkeringsplatser och 8 garageplatser. Parkeringsplatserna kan hyras av föreningens medlemmar. Kontakta styrelsen för information om den aktuella kötiden eller om du som medlem vill ställa dig i kön.

 

Besöksparkering

I föreningen finns två markerade platser där det är tillåtet att parkera för besökande till föreningen eller för boende för i- och urlastning.

Samtliga parkerade fordon måste ha ett parkeringstillstånd utfärdat av BRF Stockholmsblick tillsammans med P-skiva fullt synligt i framrutan.

Tidsbegränsning för den fria parkeringen vid entrén är max 6 timmar för besökande och max 1 timma för boende. Därefter måste fordonet flyttas.

Till varje bostadsrätt hör två numrerade parkeringstillstånd. Ett sådant tillstånd ska användas av gäst vid tillfälligt besök. Tillståndet utfärdas av BRF Stockholmsblicks styrelse och erhålles (med kvittens) av BRF medlem.

Ett bevakningsföretag kontrollerar rutinmässigt parkeringsplatserna och om kontrollavgift utfärdas är det om parkeringstillstånd och/eller P-skiva saknas.

Enbart originalparkeringstillstånd signerat av styrelsen (ej någon form av kopia) godkänns av bevakningsföretaget. Parkeringstillståndet är en värdehandling och får ej dupliceras eller skänkas bort. Förlorat eller skadat tillstånd medför avgift eftersom det är en kostnad att tillverka dessa. Skadat/solblekt tillstånd ska återlämnas till styrelsen för att ersättas.

Om kontrollavgift tas ut vid kontroll av bevakningsföretaget är det företaget som uppbär avgiften och inte BRF Stockholmsblick.

En tvist om kontrollavgift kan bara lösas mellan fordonsinnehavaren/ägaren och kontrollerande bevakningsföretag!

Övrigt: Orsak till parkeringsreglerna är att undvika blockeringar av den fria parkeringsplatsen och för att försöka främja att BRF Stockholmsblicks gäster får plats samt att de boende inom BRF Stockhomsblick har möjlighet att parkera sin bil nära entrén för i- och urlastning.

Villkoren kan föreningens styrelse ändra vid behov. Övrig information lämnas av BRF Stockholmsblicks styrelse vid förfrågan.

 

 

2018-04-04