Home
BRF Stockholmsblick

Mäklarinfo

Brf Stockholmsblick är en ”äkta bostadsrättsförening” med totalt 38 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt. Den totala lägenhetsytan uppgår till 2577 kvm.

Organisationsnummer: 769615-4371
Fastighetsbeteckning: Reservoaren 5
Adress: Nybohovsbacken 68, 117 64 STOCKHOLM

Dokument

Föreningens stadgar

Tidigare årsredovisningar >>

SA_Bilaga_02b_Mäklarinfo_Gratis_på HEMSIDAN_sept2014

Teknisk beskrivning

Ritning över LGH-typer

Ekonomisk plan

Svar på vanliga frågor

Månadsavgift
I avgiften ingår värme och vatten, bostadsrättstillägg, sophämtning (hushållssopor + återvinning), förråd och tillgång till tvättstuga.

Tvättstuga
Medlemmarna har tillgång till en tvättstuga som är belägen i fastighetens entréplan. Den maskinella utrustningen består av 2 st tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp och 1 mangel. Det finns 35 tvättpass i veckan, tillgängliga dagligen mellan kl 07-22.

Sophämtning och återvinning
Föreningen har en egen sopstuga för hushållssopor och återvinning. Seperata kärl finns för hushållssopor, matavfall, pappersförpackningar, plast, glas, tidningar, metall, batterier och ljuskällor.

Bredband och tv
Föreningen har en gruppanslutning med Ownit rörande bredband (500-1000 Mbit/s) och basutbud för TV (ca 15 TV-kanaler / 13 HD-kanaler). Kostnaden fördelas mellan lägenheterna och debiteras tillsammans med årsavgiften.

Parkering och gästparkering.
Föreningen förfogar över 18 st parkeringsplatser och 8 garageplatser. Föreningen har även 2 st gästparkeringsplatser i direkt anslutning till fastigheten. Dessa platser får användas av gäster under max 6 timmar samt boende för i-och urlastning under max en timme.

Förråd
Varje lägenhet har tillgång till ett förråd, beläget antingen i husets källare eller vind.

Cykel- och barnvagnsförråd
På entréplan finns ett barnvagnsförråd och cykelförråd.

Trappstädning
Trappstädningen utförs av en städfirma.

Uppvärmning
Sker med hjälp av fjärrvärme.

Tomt
Tomträtt. Nuvarande tomträttsavgäld gäller under perioden 2017-01-01 – 2026-12-31.
Tomtens yta är ca 872 kvm.

Tillåtna köpare
Upplåtelse av bostadsrätt sker enbart till fysiska personer.

Överlåtelseavgift / pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift uppgår till 2.5% av det aktuella prisbasbeloppet. Pantsättningsavgiften uppgår till 1% av prisbasbeloppet. Överlåtelseavgift betalas av köparen och pantsättningsavgiften av pantsättaren.

Andrahandsuthyrning
Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är att endast tillåta detta när det kan visas att bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl samt kommer att återvända och därmed behöver bostadsrätten. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Läs mer om föreningen här.

2018-04-30