Home
BRF Stockholmsblick

Felanmälan & service

Fel som rör den egna lägenheten anmäls alltid direkt till leverantör eller liknande.

Felanmälan – fastighet

WIAB
Öppettider Måndag – fredag 07.30 – 16.30
Telefonnummer: 08 80 20 40 eller skicka felanmälan till: info@wiabservice.se

Vid akuta ärenden
Vid akuta ärenden som exempelvis översvämning, inbrott eller annan stor fara för människor och/eller huset nås Wiab på jourtelefon 08 – 80 16 28. Alla övriga ärenden anmäls via mailen.

Då larmcentralen svarar – meddela:
Ange varifrån larmet kommer. Härvid uppges fastighetens adress
Vem som ringer. Personnamn och telefonnummer, som kan användas för motringning
Aktuellt fel. Kan felet ej anges, meddela vad Ni iakttagit.

Rutiner vid upptäckt av fel eller skada i gemensamma utrymmen:

  • Dokumentera och meddela. Om det är ett synbart fel, fotografera gärna!
  • Maila gärna även styrelsen info@stockholmsblick.se eller lägg en lapp i föreningsbrevlådan.

Kontaktuppgifter för egen felanmälan

  • Hissen: S:t Eriks Hiss 08-522 258 00
  • Bredband: Ownit, 08-525 073 00 / info@ownit.se
  • Digital-TV:  Ownit, 08-525 073 00 / info@ownit.se

Övriga kontaktuppgifter

  • I akuta nödfall: SOS Alarm: Ring 112
  • Kontakta Polisen (ej akut): Ring 114 14
  • Problem med den allmänna miljön (klotter, bristfällig snöröjning, fel på belysning m.m.): Trafikkontoret 08-651 00 00
2018-01-09